teokset

Paljas

Helmivyö, 2024

Gideon Goul on hiustaiteilija, joka tekee kammalla ja saksilla samaa mitä runoilija kynällään: hän loihtii mestarillisella otteella edessään olevasta materiaalista eheää ja muotopuhdasta, muuntaa vaillinaisen täysimittaiseksi, ja tekee näin hiuksista tämän ihmeellisen tapahtuman näyttämön. Gideon temmataan tahtomattaan mukaan johonkin, jota hän ei ymmärrä. Kampaajakuntaa kohtaa kurimus, jossa sen on yritettävä löytää oma paikkansa yhä kummallisemmaksi muuttuvassa ajassa, vaalittava ylläpitämiään taitoja ja pidettävä kiinni ammattikielestään, joka uhkaa murenentua. Paljaiden päälakien maailmassa hiustaide lakkaa olemasta ymmärrettävää.

Akateemiset teokset

Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa (toim.)

Gaudeamus, 2015

Verkostosta on muodostunut yksi tärkeimmistä yhteiskuntaa ja sen toimintaa kuvaavista käsitteistä: verkostollinen näkökulma on mullistanut yhteiskuntatieteiden kysymyksenasetteluja ja menetelmiä sekä asettanut niille uusia tutkimuskohteita.

    Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa on yleisesitys verkoston ajatuksesta yhteiskuntatieteissä. Se kokoaa yhteen verkostoajattelun kaksi pääperinnettä, eurooppalaisen ja angloamerikkalaisen, sekä esittelee tärkeimmät verkostoteoriat ja -tulkinnat. Eurooppalaista perinnettä edustavat esimerkiksi näkemykset rihmastosta, dispositiivista ja triadista. Angloamerikkalaisesta perinteestä esitellään muun muassa pragmatismin, sosiaalisen pääoman teorian ja taloustieteen näkökulmia. Samalla verkostoajattelu sijoitetaan historiallisiin ja aatteellisiin yhteyksiinsä.

Viestinnän ajatus ja moderni aika

Tutkijaliitto, 2012

Viestinnän ajatus ja moderni aika tarkastelee viestinnän ”modernia” historiaa ja sen kietoutumista osaksi yhteiskuntaa koskevia ajattelutapoja ja keskusteluja. Teoksessa tutkitaan sitä, miten eri viestintäjärjestelmät lennättimestä aina varhaisiin tietoverkkoihin ovat organisoineet ajatusta yhteiskunnasta ja auttaneet yhteiskunnan muokkaamisessa poliittisten tarkoitusperien mukaisesti. Se näyttää, kuinka viestintä on luonut poliittista yhtenäisyyttä ja kuinka toisaalta tietty yhtenäisyys on ollut edellytyksenä viestinnän ajattelemiselle yhteiskunnallisesti merkityksellisenä käsitteenä.

    Teos sijoittaa viestinnän ajattelemisen osaksi historiallisia ja käsitteellisiä yhteyksiään. Näin muodostuu kuva viestinnän ontologisista ehdoista ja vaikutuksista olennaisesti historiallisena kysymyksenä.

Communication in Modern Social Ordering. History and Philosophy

Continuum, 2011

Communication in Modern Social Ordering investigates the modern history of communication in relation to the thinking of the political community in the United States. By illustrating the intertwining of the technological developments in communication methods and its community-building effects, the different representations of society and their political implications are examined against the development of communication systems from the telegraph, to the telephone, to computer networks. It was the telegraph that made communication a continual process, thus freeing it from the rhythmical motion of the postal service and from physical transportation in general, and provided both a model and a mechanism of control. Using the theories of both Foucault and Heidegger to provide a lens for new investigation, the author studies not the meanings of communication and its logic as such but rather the conditions and structures that allow meanings and logic to be formulated in the first place.

    The book offers an original combination of historical analysis with an ontological discussion of the evolution of telecommunications in the U.S. as a phenomenon of modern social ordering.

Maailma ilman ulkopuolta. Verkostot yhteiskunnallisessa ajattelussa

Gaudeamus, 2009

Verkostosta on tullut yhteiskunnan avainkäsite: talous toimii verkostomaisesti ja politiikkaa hallitsee verkostoyhteistyö. Verkosto ei ole kuitenkaan vain vertauskuva vaan myös todellisuutta jäsentävä kehys ja yhteiskunnan kuvaamisen malli: se antaa käsitteellisen muodon yhteiskunnallisille tapahtumille.

    Teoksessa tarkastellaan, kuinka verkostoajattelu on uudistanut niin yhteiskuntaa koskevaa keskustelua kuin poliittisia ja hallinnollisia käytäntöjäkin. Samalla se on muotoillut uudelleen politiikan kysymyksiä ja ongelmia.  

Why Love Nature

Your customers just learned what services you offer. Tell them why they should work with you or your team, for example you could highlight your experience and positive client reviews.

 

The badges illustrate this.  We also focus on key benefits they will get while using our services, namely quick turnaround times and dedicated support. You could also use them to show awards you won for your best work.

8 Years Experience

5 Star Rating

Quick Turnaround

Dedicated Support